Välkomna till Bostad VisbyInformation med anledning av Covid-19

På grund av marknadsläget har vi tvingats besluta att korttidspermittera all personal på Bostad Visby.
Vi jobbar deltid och våra svarstider kan vara lite längre än vanligt.

På grund av läget kan vi inte ta emot några ärenden på telefon utan tar emot alla ärenden per mail.

Vill ni hyra eller hyra ut sista minuten - kontakta info@bostadvisby.se

Med vänliga hälsningar,

Bostad Visby